Site by

Om företaget

BauEst AB har startats av en grupp unga ivriga män i november 2014. Vårt mål är att med varje utfört uppdrag bli allt skickligare och bättre partner till vara kunder och samarbetspartners. Ägarna till BauEst har varit verksamma inom byggbranschen i mer än 15 år och mest njuter vi av uppdragen där vi kan stödja och rådgiva kunden redan i projekteringsfasen . Vi har byggt olika anläggningar och byggnader i olika omständigheter både på fastlandet och i vatten. Det har färdiggställts en och annan större kontors-, industri- och jordbruksbyggnad och hamn samt ett och annat bostadshus under vår karriär.

Vi vill vara en partner som inte nöjer sig vid mediokert åt våra kunder. Såsom vi uppskattar originaliteten hos vårt team gör vi det även hos våra beställare och samarbetspartners. Vid planeringen av våra byggentreprenader har vi först och främst utgått ifrån kartläggningen av önskemålen och förväntingarna av våra beställare så att resultatet skulle bli njutbar och fri från bekymmer för alla parterna.

BauEst AB utför uppdrag både på fastlandet, i vatten och på stranden. Vanligtvis startar våra uppdrag inte på byggplatsen utan i mycket tidligare skede. Det händer ganska ofta att vi hjälper till redan vid planeringen och projekteringen. Vi har både erfarenheter i vårt team och kontakter till bra formgivare som våra samarbetspartners och kan därigenom erbjuda en kontinuerlig rådgivning och samarbete från första början av ett uppdrag tills det blir utfört. Vi är även säkra på att det är bra att utföra vissa arbetsskeden på en entreprenad med hjälp av vårt eget team. Vi har tillgång till teamen som kan utföra betongsarbeten, anläggning och slutbehandling och deras insats kan vi vara säkra på.

Vi har utfört uppdrag både på fastlandet, på stranden och i själva vattnet. Med vårt bidrag har uppförts flera industri- och kontorsbyggnader, kyl- och fryshus, idrottsanläggningar, jordbruksanläggningar och hamn. Oavsett att vi har varit verksamma en låg tid och det har varit framgångsrikt så vilar vi inte på vara lagrar utan lär oss av varje färdigställt uppdrag så att vi kan bli till bästa möjliga hjälp åt vara kunder och samarbetspartners .
Vi fokuserar oss mest på anläggning av bostäder och offfentliga byggnader, kontorsbyggnader och kommersiella byggnader, industribyggnader, ingenjörtekniska anläggningar, vattenbyggnation och jordbruksanläggningar.

Vi utför våra uppdrag noggrant och njuter av det vi gör!